Klockbacken är idag i huvudsak en spannmålsgård som ägs och drivs av Kenneth Lund med familj.
Gården ligger i Fittja by mellan Enköping och Uppsala, öster om Örsundsbro.
Tidigare fanns det mjölkkor på gården men den produktionen avvecklades 1996. Däremot har vi fortsatt med vallodlingen och producerar nu hö och hösilage till i huvudsak hästar, för att utnyttja dom maskiner och den kunskap som redan fanns på gården.

Foderproduktionen till hästar är den gren som vi utökar och vi säljer även halm och hel eller krossad havre/korn till våra kunder.
Vi har även en egen lastbil som vi levererar ut fodret med om så önskas.

Lastbilstransporter är ytterligare en inkomstkälla på gården.
Vi har yrkestrafiktillstånd för godstrafik och utför även transporter åt andra uppdragsgivare.

Det finns även en del skog på gården som idag mest används till egen ved och reparationsvirke.