Spannmålsodlingen står idag för den största omsättningen på gården.
Vi odlar vete, korn, havre, oljeväxter och ärter som vi torkar i egen spannmålsanläggning. Vi kan även lagra det mesta av skörden för att sälja under vintern, vilket oftast ger ett bättre pris jämfört med att sälja direkt under skördeperioden.
Vi lastar ut all spannmål direkt på långtradare, vilket gör att den oftast körs direkt till slutanvändaren som t.ex. kvarn, mälteri eller foderfabrik.
En del av havren och kornet förädlar vi genom att sälja det direkt till våra foderkunder. Vi säljer det helt eller krossat, i säck eller i en del fall i en plasttunna med lock på som vi byter när den är tom.
Spannmålsodlingen har minskat något i och med att vallodlingen har ökat.
Vallen är också en bra omväxlingsgröda på en spannmålsgård för att förbättra markstrukturen och därmed få bättre skördar när man odlar spannmål igen.